karga awdio

Şuur Dediğin Bakkalda Satılır Mı? 58

Sesini çıkaran teröristtir...

Hiç yorum yapmadan aşağıdaki maddeyi hatırlayalım...

MADDE 34

(Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Sonrasında da devletin söylediğine bakalım...

“Artık sokağa izinsiz şekilde çıkana bir dakika bile müsamaha gösterilmeyecektir. Özgürlükler korunacak. Sokağa izinsiz şekilde çıkana bir dakika bile müsamaha gösterilmeyecektir”

Ahmet Davudoğlu (T.C. Başbakanı) (01.04.204)

Haber için: http://www.evrensel.net/haber/109316/davutoglu-acikladi-izinsiz-sokaga-cikmak-yasak#

Hemen arkasından "Türkiye demokrasinin kalesidir" lafını hatırlayıp bir güzel rahatlayalım...

Nisan 2015GERİ