karga awdio

Şuur Dediğin Bakkalda Satılır Mı? 49

Müminlerin Amerika'yı keşfettiği yaştasın...Peki ya sen

"...Açıklama önce sosyal medyada sonra da gazetelerde tartışma yarattı. Birçok önemli tarihçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetti" açıklamasını doğrularken Kolomp'un anılarında yazdığı Müslümanlar tarafından kurulan Küba camii hakkında ilk bilgilere ulaşıldı. Kolomp'un Küba'nın Gibara kıyılarına bakan tepede gördüğünü söylediği cami bugüne kadar varlığını koruyamamış. Ama bölgedeki az sayıda Müslüman varlığını hala koruyor. 

Bu konuda tek kaynak Kolomp'un anıları değil. İslâm tarihçisi Mesudî, 956 yılında kaleme aldığı eserinde Küba'daki islam varlığını anlatmıştır. Sonraki tarihlerde başka bir Berberî sultanı da, 3000 kayıkla Amerika'ya gitmiştir. Bundan sonra Berberîler, Batı Afrika kıyılarından hareketle sık sık Amerika'ya ulaşacaklar ve orada yerleşik bir bölge oluşturacaklardır. Kolomb hâtıralarında bunu, Küba'da Berberî kabileler gördüğünü ve Arapça konuştuklarını söyleyerek tasdik etmektedir."

Sabah.com.tr 16.11.2014

Not: Şuur serisindeki güzel sözler kaynağından olduğu gibi alınmaktadır. İmla hatalarına dokunulmamaktadır. Dokunulsa bile başka hatalar zaten kapanamamaktadır.

 GERİ