karga awdio
2

20 DOLAR 20 KİLO // İzlek 2015: Yüzleşme

SÖYLEŞİ

11 OCAK 2015 PAZAR 18:00

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Adres Caferağa Mah. Kadife Sok. No: 16 34710 Kadıköy İSTANBUL Telefon 0216 449 17 25 – 26 E-Mail info@kargabar.org
info@kargart.net
info@kargamecmua.org

Karga İzlek 2015: Yüzleşme etkinlikleri 02
 
Bir bavula belleğinizin, anılarınızın, kısacası hayatınızın ne kadarını sığdırabilirsiniz? 
 
Söyleşi
Doç. Dr. Ceren Sözeri ve Salih Erturan
 
Başlangıç Saati: 18:00
 
Etkinlik ücretsizdir.
Salon 50 kişi ile sınırlıdır.
 
''20 Dolar 20 Kilo'', Türkiye’de yaşayan Rumların sürgün edilişinin 50. yılında bu trajedinin toplumun gündemine yeniden sunulması esasına dayanmaktadır. Proje, geçmişteki yaşanmışlıklara ışık tutarak onları bugüne ve geleceğe taşımayı ve 'tarihsel - toplumsal belleğin' iyileşme sürecine girmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
1964 yılında, Kıbrıs meselesi öne sürülerek Türkiye’de yaşayan Yunanistan pasaportlu Rumların sınır dışı edilmesine karar verilmişti. Bu kararla birlikte resmi rakamlarla 13 bin kadar Rum yanlarına 20 kiloluk eşya ve 20 dolara denk gelecek para almalarına izin verilerek sürgün edilirken onlarla evli, farklı uyruklardan olanlar dahil olmak üzere 45 bin kişi bu facianın birer parçası haline geldi. Bu anlamda proje ile yakın dönemdeki bu trajik olayın dönemin tanıklıkları, yazılı ve görsel belgeleri eşliğinde kamuoyunun gündemine getirerek konuşabilmek ve resmi tarihin bu sayfasıyla yüzleşmek söz konusudur.
 
Proje, İstanbul’daki Rum kültürünün izlerine / mirasına yer verecek, dönem basınının bu olaylara yaklaşımını yansıtacak yazı ve görsel materyallerden müteşekkil bir sergi etrafında oluşturulacaktır. Buna paralel olarak sergi materyallerinin derlendiği bir kitap/katalog üretilmesi ve konu hakkında çalışma yapan kişilerin katılımıyla bir toplantı yapılması öngörülmektedir.
 
Tüm bu belge ve tanıklıklar esas olarak bu trajedinin en belirgin tanıklarından olan ve 20 kilo ile sınırlanan tüm hayatları / anıları içerisinde taşımış olan bavullar ile beden bulacak. Geçmişte yaşananları dillendiren bu tanıklar bugün ve gelecek arasında bir bağ kurarak, izleyiciyi kendi içine dahil ederek, ''bu benim de başıma gelebilirdi'' düşüncesine sevk ederek, kimlikler / toplumlar arası ön yargıların sorgulanmasını da hedeflemektedir.