karga awdio
2

Şiddetsiz Eylem Atölyesi 13: Yaş Ayrımcılığı

ATÖLYE

15 NİSAN 2018 PAZAR 15:00
15 NİSAN 2018 PAZAR 18:00

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Adres Caferağa Mah. Kadife Sok. No: 16 34710 Kadıköy İSTANBUL Telefon 0216 449 17 25 – 26 E-Mail info@kargabar.org
info@kargart.net
info@kargamecmua.org

Please scroll down for English!

“Şiddetsiz Eylem Atölyesi”, direniş ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde, kendi köşesinde “Ne yapabiliriz?” diye düşünen herkesi bir araya getirmeyi amaçlıyor. Şiddetsizlik Merkezi ve Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim’in birlikte düzenlediği atölyenin ana izleğini Gene Sharp’ın “Şiddetsiz Eylemin Politiği” kitabındaki tartışma oluşturuyor: Şiddet kullanmaksızın, etkin eylem nasıl gerçekleştirilebilir? 

Her ay düzenlediğimiz, sivil toplumun farklı alanlarından gelen, farklı eylem yöntemlerini deneyimleyen aktivistler, akademisyenler ve hukukçuların tecrübelerini aktaracağı atölyelerde, hem beraber fikir üretmek, hem de haklarımızı savunma yöntemlerini öğrenmek için bir araya geliyoruz. 

Genç, yaşlı, orta yaşlı… x, y, z kuşakları… kimleri tarifler? Bu kavramların nesnel tanımları var mı, yoksa bunlar toplumsal bir kurgudan mı ibaret?

Günlük hayatımızda çokça kullandığımız “o giderken ben dönüyordum; yaş yetmiş iş bitmiş; aklı bir karış havada; bir ayağı çukurda…” ve buna benzer söylemler zihnimizde bir resim oluşturur. Bu resimde yaşlara dair önyargılar ve inançlar, tıpkı ırkçılık ve cinsiyetçilikte olduğu gibi ayrımcılığı destekler ve yeniden üretir. Önyargılara dayalı beklentiler, kuşaklar arası ilişkinin ve iletişimin de önünde bir engele dönüşür. Yaş ayrımcılığı, bazen yaşlı erkeler iktidarı olarak hayat bulurken bazen yaşlıların toplumda bir yük olarak görülmesi ve dışlanması zulmüne bürünür. Şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında, hastanelerde, metroda, sokakta, iş ararken, evlenirken, hukuki işlemler yaparken ve daha pek çok yerde karşılaşırız “genç-yaşlı” ayrımı ile.


Bu ay ki atölyemizde Şiddetsizlik Merkezi’nden Birsen Atakan ile yaşa dayalı ayırımcılık ve yaş hiyerarşisi üzerine konuşacağız ve şiddetsizliğe giden yoldaki arayışımıza devam edeceğiz.

Aklınızın karamsarlığını, iradenizin iyimserliğini de alıp gelin! 

Yer: kargART, Kadıköy

Tarih: 15 Nisan 2018, 15.00-18.00

Atölyeye katılım ücretsizdir, katılım 40 kişiyle sınırlıdır.


"Non-Violent Action Workshops", organized by Nonviolent Education and Research Association and Initiative for Freedom of Expression started in December 2016. Every month, we come together to brainstorm and to learn more about how we can stand up for our rights, with the participation of different activists from NGOs, scholars and lawyers. Young, old, middle-aged ... x, y, z generations... whom those definitions describe? Do those notions have objective definitions or are those composed of a social fiction?

Expressions we frequently use in daily life like “I wasn’t born yesterday; his head is in the clouds; on the brink of the grave ”draw a picture in our minds. In this picture prejudices and beliefs on age support and reproduce discrimination, just as it is in racism and sexism. Prejudice-based anticipations turn into an obstacle for the relationship and communication between generations.

Age discrimination sometimes shows up as "old men’s power" or occurs as it is seen as a burden in the society and exclusion of elderly. We encounter with the “young-old” distinction in companies, NGOs, hospitals, metros, streets while looking for a job, getting married, taking legal actions and more.

On this month's workshop, we will talk about age-based discrimination and age hierarchy with Birsen Atakan from Nonviolent Education and Research Association.Bring the pessimism of your mind and optimism of your will!