karga awdio
2

Kargaşa 17: Anıkolik

SERGİ

28 TEMMUZ 2017 CUMA 19:30
20 AĞUSTOS 2017 PAZAR 20:30

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Adres Caferağa Mah. Kadife Sok. No: 16 34710 Kadıköy İSTANBUL Telefon 0216 449 17 25 – 26 E-Mail info@kargabar.org
info@kargart.net
info@kargamecmua.org

Geleneksel sezon kapanış sergimiz Kargaşa, bu yıl kargART’ın ilk emekçisi Deniz Bankal’ın kürasyonuyla 28 Temmuz’da açılıyor.
 
Pagan Kennedy’nin bilim kurgu romanı ile aynı adı taşısa da, Deniz Bankal’ın “Anıkolik” başlığını seçerken kullandığı bağlam biraz daha farklı. Aşağıda davet ettiği sanatçılara seslendiği metin ile bu bağlamı açalım:
 
Yaşadığımız bütün anların birinci dereceden tanığı ve anımsayıcılarıyız. İçinde/yanında/etrafında bulunduğumuz her “an” bir tanıklıkla yaşandı ve aynı tanıklıkla bir kurguya dönüştürülerek “anı” olarak yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanan her bir an, o anın yaşandığı duygu durumuyla kaydediliyor ve tamamen öznel bağlamımızda kurguladığımız bir prodüksiyona dönüşüyor. Anıları kendi içlerinde değerlendirmeye tabi tutarak önem sırasına diziyor, bazılarını olduklarından daha çekici hale getirirken bazılarını tekrar konusu açılmayacak biçimde yalnızlaştırıyoruz.
 
Yaşanılmış anlara, mekânlara ve hislere fiilen geri dönüp gözlemleyebilmenin imkânsızlığı, bizleri de birer hikâyeciye dönüştürüyor. Bireysel ve kolektif geçmişlerimizin anılarını kurguluyor, bazen birimizin, bazen çoğumuzun göremediği, gözden kaçırdığı detayları farklı sunumlarla birbirimize anlatıyoruz. Peki bu hikâyecilik eğilimimiz bizleri yeni geçmişler yaratmaya ittiği kadar, aktüel olarak yaşadığımız anın gerçekliğinden uzaklaştırıyor olabilir mi? Kurguladığımız anıları, aktüel olarak yaşadığımız anlardan daha çok seviyor olabilir miyiz? Sosyal medyanın anı (kişisel ve kolektif bellek) paylaşımını bir günlük yaşam pratiği haline getirmesiyle günümüz insanı anı-bağımlı bir türe mi dönüşüyor?
 
“An”ı hiçbir yoruma tabi tutmadan kaydetmek mümkün olsaydı âşık olmak, ilham almak, inanç ve özgürlük arayışı gibi, varsaydığımız yaratıcı güçleri korumak mümkün olur muydu? Ve en önemlisi, istediğimiz ana geri dönüp, tekrar yaşayabilme, durum değerlendirme yetisine sahip olmak insanın en güçlü özelliklerden biri olan hikâyeciliğin sonu olur mu?
 
KARGAŞA 17: “ANIKOLİK” Sergisi 28 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında Pazartesi günü hariç 14:00-19:00 saatleri arasında kargART Salonu’nda gezilebilir.
 
Açılış: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:30 - 23:00
Parti: #kargakabin Murat Mrt Seçkin & Bahadır Dilbaz 21:30 - 02:00